Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2020

3280 838a 420
Reposted fromveridiana veridiana vialaparisienne laparisienne
0096 e361 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaparisienne laparisienne
8570 33fe 420
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
9015 85a6 420
Reposted fromverronique verronique vialaparisienne laparisienne
Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami, jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromesperance esperance vialaparisienne laparisienne
Myślę, że czasem można chcieć już tylko, żeby coś się skończyło, obojętnie jak
— Grażyna Jagielska
Jest między wami coś magicznego, nie ma co zaprzeczać.
I przez tę magię trudno będzie wam zapomnieć.
— Nicholas Sparks/ widzę, jak trzęsą Ci się dłonie. sam sobie zaprzeczasz
Reposted frombzdura bzdura vialaparisienne laparisienne
6276 b2d7 420
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon vialaparisienne laparisienne
Myśleć to cierpieć, no powiedz mi, czy to myślenie coś mi kiedyś dało, czy poprawiło moją sytuację? Myślę i myślę, i myślę, myśleniem milion razy oddaliłem się od szczęścia, ale ani razu się do niego nie zbliżyłem.
— Jonathan Carroll, Oko dnia
Reposted fromaggape aggape vialaparisienne laparisienne
8472 8b27 420
Kto nie startuje, nie ma wyników. Ani lepszych, ani gorszych. I w życiu jest chyba tak samo: lepszy wynik słaby niż żaden.
— Krystyna Siesicka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne

April 04 2020

U mnie raczej
W porządku.
Tylko czasami,
Tak znienacka
Poleci kilka łez
Po policzku.
Tłumaczę sobie,
Że to przez wiatr.
Ale nie mogę
Dopuścić do siebie
Myśli,
Że ten wiatr 
Nazywa się
Rozczarowanie.
Reposted fromlovvie lovvie viamalinowychrusniak malinowychrusniak
4696 17d1 420
Reposted fromgoetze goetze viamalinowychrusniak malinowychrusniak
5114 4b2f
Reposted fromtutajjula tutajjula viaathaiya athaiya
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl