Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2018

   

Za długo trzymaliśmy się za ręce

I poranione są nasze dłonie


          
— Tomasz Jastrun "Puste miejsca"
Reposted fromshapeless shapeless viaramoneska ramoneska
1624 1272 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
1705 10a0
nie jest łatwo wybaczać
Reposted fromRowena Rowena
1719 edbd 420
Reposted fromRowena Rowena
1763 2577 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
2118 bacd 420
Reposted fromczajnikq czajnikq
2121 bd38 420
Reposted fromczajnikq czajnikq
2164 c558 420
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow
2165 36a8 420
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow
0482 880a 420
Reposted from4777727772 4777727772 viaoblivious oblivious
9177 32e7 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin

November 06 2018

  • miałem już parę razy to straszliwe przygnębiające przenajsmutne uczucie, że powinienem w danej chwili w innym miejscu być, niż w tym, w którym w danej chwili byłem.
— Edward Stachura
Reposted fromnezavisan nezavisan via000monnnn066 000monnnn066
7958 a994 420
Reposted from4777727772 4777727772 viarudosci rudosci
8286 c49c 420
Reposted frommangoe mangoe viarudosci rudosci
0459 6107 420
Reposted fromNajada Najada viatoniewszystko toniewszystko
6278 4364 420
Reposted fromLane Lane via000monnnn066 000monnnn066
8636 11a8 420
Reposted fromohhmarigold ohhmarigold viairmelin irmelin
7682 574a 420
Reposted fromokaydokeyloki okaydokeyloki viairmelin irmelin
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl