Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

3978 270c 420
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaamphetamine amphetamine
3266 f7ad 420
Reposted frommart6na mart6na viaunhappys unhappys
Człowiek samotny to ten, który dla nikogo nie jest numerem jeden.
— Helene Deutsch
Reposted fromsleepingsickness sleepingsickness viairmelin irmelin
2504 c30b 420
Reposted fromamatore amatore viairmelin irmelin
0600 a3b3 420
Reposted fromkeik keik viairmelin irmelin
9468 063e 420
Reposted fromamatore amatore viairmelin irmelin
Poznawanie drugiej osoby polega na odkrywaniu świata znaczeń, jakie ona nadaje.
— Zajęcia ze Złożonych Procesów Poznawczych, temat: język
Reposted frommarkotna markotna viairmelin irmelin
3134 9e7b 420
Reposted fromxanth xanth viairmelin irmelin
3805 827f 420
dansing
Reposted frompankamien pankamien viairmelin irmelin
Reposted frompankamien pankamien viairmelin irmelin
0174 511a 420
Reposted fromSkyheartstar13 Skyheartstar13 viairmelin irmelin
1450 37ab 420
pgnd
Reposted fromlooque looque viairmelin irmelin
1945 1589 420
Reposted fromsnuggle snuggle viairmelin irmelin

WŁAŚNIE BYŁEM ŚWIADKIEM ROZCZAROWANIA TEJ DEKADY

Stoję na balkonie i ćmię sobie szluga, aż tu nagle do kosza na śmieci podlatuje gawron i jak nie zacznie rwać torebki ze środka, zapiera się nogami jak pojebany klapę sobie skrzydłem podtrzymuje, wysiłek godny jednej z 12 prac Herkulesa! 

No i tak szarpie się z tym koszem przez te dobre 3 minuty, aż w końcu jeb wyrwała, jest łup!!! 
No i rozpakowuje towar ze 'sreberka' zanurza dziób w tych 'pysznościach' aż tu nagle przychodzi smak... gówna. (bo to był kosz na psie gówna)
Stanął jak wryty i patrzy się w przestrzeń zdając sobie sprawę z tego, że teraz przez pół tygodnia wszystko mu będzie smakować tym gównem, bo przecież dzioba od środka se nie wyczyści.

KURWA MAĆ, ta klęska na tej ptasiej 'twarzy' wypaliła mi się już trwale w świadomości i jestem pewien, że będzie to ostatni obraz jaki zobaczę umierając i przeglądając flashbaki .........................

Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viairmelin irmelin
5023 494e 420
Zagroda :3
Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viairmelin irmelin
1961 94fc 420
Reposted fromhighlmittel highlmittel viairmelin irmelin
1917 9164 420
Reposted fromparkaboy parkaboy viairmelin irmelin
0397 5416 420
Reposted fromGIFer GIFer viaExfeletes Exfeletes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl